Happy St. Patrick’s Day: A Poem to Ireland (via The Croatia-Ireland Society)

Old Bridge Pub, Osijek, Republika Hrvatska

To all my Irish friends on St. Patrick’s Day,  “A Poem to Ireland” via The Croatia-Ireland Society:

Emil Èiæ (Chitch):

A dán go hÉirinn

Na hÉireann,

i gcogadh sa todhchaí,
nuair a bheidh muid ag troid ar son féin arís –
Beidh muid ag troid freisin Duitse.

Ar ár beaignití a scríobh:
‘saoirse cónaí Fada!,
díoltas, an ceartas,
agus fírinne ‘.

Beidh ár gach bullet beirt.

Agus ár céasadh Déanfar amhlaidh a fhaighimid
riamh gur féidir iad a sheoladh chugat.

Ár bratacha a ligean ar a cheann,
i ceartais, troid,

agus Críost!

A Poem to Ireland

 

Ireland,

in a future war,
when we will fight for ourselves again –
we will also fight for You.

On our bayonets will be written:
‘ Long live freedom!,
revenge, justice,
and truth’.

Our every bullet will be two.

And our tortures we shall receive so
that they never can be sent to you.

Our flags let’s be one,
in justice, fight,

and Christ!

Poema Irskoj

Irska,

u buduæem ratu,
kada æemo se boriti za sebe,
tada æemo se boriti i za Tebe.

Na našim æe bajunetama pisati:
‘živjela sloboda!,
osveta, pravda,
i istina’.

Svaki naš metak biti æe dva,
a naše æemo muèitelje primiti tako,
da ih niti za Tebe više ne bude.

Zastave naše,
u pravdi i borbi
neka budu jedno,

u Kristu!

2 Responses to “Happy St. Patrick’s Day: A Poem to Ireland (via The Croatia-Ireland Society)”

  1. Colm Brannigan Says:

    Go raibh maith agat (thank you) Antonin.

    Colm

  2. Antonin I. Pribetic Says:

    Colm, Sláinte! Éirinn go Brách! Enjoy St. Patrick’s Day.

    Antonin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: